---

Nieuwsbrief Kenniscentrum De Bolder 

Met trots en plezier presenteren we de eerste column van Jack de Boer. Vanaf nu een vaste rubriek in de nieuwsbrief van Kenniscentrum de Bolder. 

Jack de Boer is leerkracht op SBO De Bolder. Hij is meester geworden om te blijven vertoeven in wat hij de mooiste periode van een mensenleven vindt: de jeugd. In zijn column leest u deze keer over erbij (willen) horen.  

In het artikel van deze keer leest u dat dyslexie meer is dan een leerprobleem. Erkenning van de 'bijkomende' problemen kan voor een kind met dyslexie veel betekenen.

Tenslotte willen we u wijzen op de cursus Sleeplezen, die in februari 2017 van start gaat op De Bolder. Deze zal gegeven worden door de grondlegger van het Sleeplezen, Jaap Stoppelenburg. Geef u snel op, want er is maar ruimte voor 6 personen. 

Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via info@sbo-debolder.nl

We wensen u veel leesplezier.

---

31 oktober 2016 - uitleg Kurzweil voor leerlingen, ouders en leerkrachten die voor het eerst met Kurzweil gaan werken (of een opfrissertje nodig hebben). Opgave via info@sbo-debolder.nl of telefonisch (0517-39 26 55)

23 november 2016 - leerbijeenkomst ADHD/ADD, uitnodiging volgt. Opgave via info@sbo-debolder.nl of telefonisch (0517-39 26 55)

1 februari, 15 februari, 1 maart en 8 maart 2017 - cursus Sleeplezen o.l.v. Jaap Stoppelenburg. Opgave via info@sbo-debolder.nl of info@sleeplezen.nl. naar de uitnodiging

 

Heeft u vragen of wilt u eens langskomen voor een rondleiding? Bel dan voor een afspraak naar 0517 - 39 26 55 of mail naar info@sbo-debolder.nl

---

Goede resultaten Praktijk-rekenen

Bij de evaluatie van de opbrengsten van rekenen in februari 2015 zagen we een groep kinderen die, ondanks alle extra hulp, al langere tijd geen vooruitgang boekten. Tijdens observaties van de kinderen zagen we ongemotiveerde kinderen die naar de rekenles sjokten en een leerkracht met de handen in het haar.
Het ergste om te zien was de demotivatie van de kinderen, dat hebben we dan ook vooral willen aanpakken. 
De rekenbegeleider kreeg de volgende opdracht:
 plezier in de (reken)les, trotse kinderen;
 lessen waar de kinderen wat aan hebben;
 GEEN boeken

Een jaar lang, iedere dag, hebben de kinderen een rekenles gehad, waarin ze praktisch aan het werk waren en niet in boeken hoefden te werken.

Het resultaat dat we verwacht hadden: gemotiveerden leerlingen, is gehaald. Er was nog een onverwacht resultaat: De leerlingen hebben meegedaan aan de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Met de CITO toets hebben we kunnen “meten” dat meerdere kinderen vooruitgang hebben geboekt. We zijn dan ook super trots en blij met de groep en de begeleider. En vooral zijn we blij dat in deze groep iedereen weer gemotiveerd en trots is!

 

Opgeven weekendschool Franeker kan vanaf nu

Weekendschool Franeker biedt de leerlingen introducties op vakgebieden en beroepen en op de wereld om hun heen. Kinderen komen in aanraking met nieuwe ervaringen, verfrissende ideeën en inspirerende rolmodellen. Meer informatie is te vinden op www.weekendschoolfraneker.nl

---

Erbij

Dat de moderne tijd het moet stellen zonder de sociale structuren van vroeger en daarom hyperindividualistisch kan worden genoemd, durft de meester niet te weerspreken. Hij is geen socioloog, hij leest eenvoudig krant en kijkt televisie. Het is een heersende opvatting. Toch plaatst hij, door een vraag van een van zijn leerlingen in zijn nieuwe klas, voorzichtig een kanttekening – noem het een privémeninkje.

   De vraag was of meester ook op Facebook zit. De leerling had zijn wenkbrauwen opgetrokken toen hij ontkende: ‘En ook niet op Twitter of Instagram.’

   De verbazing wordt begrijpelijk nu hij inziet dat de oude sociale structuren weliswaar verdwenen zijn, maar dat de leerling – ook geen socioloog – hem had gewezen op de moderne: die van de ‘hyperconnectiviteit’. Hoe individualistisch mensen tegenwoordig ook zijn, de behoefte met elkaar in verbinding te staan, en wel dag en nacht en van heinde en ver, is onverzwakt gebleven. Misschien wel toegenomen.

   De meester schrikt een beetje. De sociale media gaan aan hem voorbij. Is hij wel van deze tijd? Hoort hij er, groot gedacht, wel bij? Bij Generation Head Down?

   Erbij horen is een diepmenselijke behoefte. Mensen zijn nu eenmaal sociale dieren, geen tijdsgewricht dat dat ontwricht. Op school hebben ze het zelfs tot regel verheven: ‘Iedereen hoort erbij’. Het schooljaar is pas begonnen, nieuwe klassen moeten groepen worden, iedereen moet worden ingesloten, de regel is nog opdracht. Makkelijker gezegd dan gedaan, natuurlijk, want hoe vorm je van de individuen uit deze generatie een groep als de telefoons bij binnenkomst moeten worden ingeleverd?

   Wat de klas nodig heeft, is een gedeelde agenda. Een collectieve hartenklop. Aan de meester daarin een sturende rol te spelen. Hij kan het afkijken bij een school haringen, die zich als groep teweerstelt tegen een roofvis. Mensen groeien naar elkaar toe zoals supporters van een voetbalclub, aanhangers van een politieke partij en discipelen van een geloof één worden in hun vuistballen tegen dezelfde bedreiging. De meester schrikt opnieuw. Immers, als hij een groep moet smeden en hij hoort er niet bij, is hij dan de aangewezen belager? De gemeenschappelijke vijand?

   Nee, hij moet het zoeken in een gemeenschappelijk doel. Hij kan te rade gaan bij groepsdieren als ganzen, die niet in hun eentje, maar in formatie naar het zuiden vliegen. Kop op, iedereen een rol, iedereen een taak. Gemeenschapszin.

---

Dyslexie - en wat erbij komt

Kinderen en volwassenen met dyslexie lopen dagelijks aan tegen onze 'talige' maatschappij, waarin veel gelezen en geschreven wordt. Het niet snel kunnen lezen en spellen heeft gevolgen op school maar ook in het dagelijkse leven. Het is van belang dat op school en thuis de ‘bijkomende’ problemen onderkend worden. Zo kan voorkomen worden dat een kind in de knel raakt.

Naar het artikel

---

Boekentips

WAAR IS LUDWIG? van Floor Rieder

Oma is haar kat weer eens kwijt. Misschien zit Ludwig bij de buren? Of bij de buren van de buren? Al zoekend gaat oma alle huizen in haar straatje langs. Hier en daar maakt ze een praatje en soms blijft ze iets langer hangen dan haar bedoeling is. En Ludwig? Die heeft zo zijn eigen favoriete adresjes in de straat en kent de meeste buren misschien nog wel beter dan oma!

Dit bijzondere boek is prentenboek van het jaar 2016 en is vanaf de Kinderboekenweek in de boekwinkel te koop voor: € 7,95.

OORLOG EN VRIENDSCHAP van Dolf Verroen

Joop begrijpt niet hoe het kan, maar als Kees hem voor het eerst aankijkt, weet hij dat ze vrienden zullen worden. Maar het is oorlog en Joop ontdekt al snel dat weinig dingen voor altijd zijn. Sommige kinderen komen niet meer naar school. De meester geeft geen les meer, want Duitse soldaten hebben het schoolgebouw in beslag genomen. Zelfs thuis is alles anders. Met een onderduiker in huis moet je altijd op je hoede zijn. Als de winter komt, sluipt de honger Joops leven binnen. Gelukkig heeft hij Kees. Maar kan hun vriendschap wel bestaan in een tijd waarin goed en fout op scherp staan?

Gratis in de boekwinkel bij besteding van € 10,- aan kinderboeken, van 5 t/m 16 oktober 2016

Digitale prentenboeken

Op Bibliotheek.nl zijn de digitale prentenboeken van Schooltv Beeldbank gebundeld. Zo ontstaat er een database met digitale prentenboeken die thuis en in de klas te gebruiken zijn. Er is geen lidmaatschap nodig. 

De digitale prentenboeken zijn geschikt voor groep 1 t/m 4.

Naar het overzicht

---