Iedere 4 jaar maakt de school een schoolplan. Hierin staan de globale plannen voor deze periode.

Schoolplan 2015-2019

In de jaarplannen worden de globale plannen uitgewerkt.

Jaarplan 16-17

Jaarverslag 15-16 

Bij de invoering van Passendonderwijs hebben alle scholen een ondersteuningsprofiel opgesteld.

SOP Bolder 16-18

  • © stichting radius