Logopedie

Bij logopedie gaat het om de mondelinge communicatie: spreken, horen, denken en begrijpen. Goed communiceren is een belangrijk middel om contact te maken met anderen. Soms zijn er problemen in de communicatie. Een kind kan dan moeilijk zijn gedachten en gevoelens uiten, is slecht te verstaan, begrijpt anderen niet goed en anderen begrijpen hem niet. Logopedie richt zich op het voorkomen (preventie) en het behandelen (curatie) van problemen op het gebied van adem, stem, spraak, taal en gehoor.

Thominde Miedema werkt op onze school vanuit logopediepraktijk Willewiis in Franeker. Meer informatie vindt u op http://www.logopediewillewiis.nl/

Om in aanmerking te komen voor logopedie heeft u een verwijzing nodig van een arts of een specialist. U kunt bij Thominde Miedema terecht met uw vragen over logopedie.

010

 

  • © stichting radius