Het onderwijs

Het onderwijs op De Bolder lijkt op het onderwijs op een gewone basisschool. De leerlingen zitten met leeftijdsgenoten in de groep. Ze werken met dezelfde lesboeken en lesmethoden. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van hun leerlingen en dagen ze uit steeds verder te komen. We gaan aan het eind van het jaar met elkaar op schoolreisje of op kamp.

Er zijn ook een paar belangrijke verschillen:

  • in de groepen zitten gemiddeld 15 leerlingen
  • onze leerlingen hebben allemaal een eigen leerroute die afgestemd is op hun mogelijkheden
  • onze leerkrachten hebben een opleiding gevolgd voor speciaal (basis)onderwijs
  • specialisten als een zorg coördinator, een orthopedagoog, een logopedist, een kinderfysiotherapeut, een maatschappelijk werker en de GGD-arts zijn verbonden aan onze school.

Veilige en rustige leeromgeving
Leerlingen die naar onze school komen hebben soms vervelende ervaringen gehad op de basisschool. Daardoor zijn ze onzeker geworden. We werken daarom hard aan een veilig en positief klimaat op onze school. We willen graag dat de leerlingen zich gewaardeerd voelen en zichzelf kunnen zijn.

Een aantal leerlingen van de Bovenbouw krijgen lessen Rots en Water. In deze lessen worden ze zich bewust van hun eigen kracht en mogelijkheden. De leerlingen leren om met anderen samen te leren spelen, werken en leven. http://www.rotsenwater.nl/brochures/rots-en-water-brochure-2015/

Een eigen leerroute
Alle leerlingen hebben op onze school een eigen leerroute. Dat is nodig, want iedereen leert op een andere manier, in een eigen tempo. Wat voor de één eenvoudig is, is voor de ander misschien heel moeilijk.

Nadat een leerling is toegelaten op onze school, stellen we binnen 6 weken een ontwikkelingsperspectief op. In het ontwikkelingsperspectief staan de doelen beschreven die de leerling kan halen en naar welk type vervolgonderwijs de school, samen met de leerling en de ouders toewerkt. De Commissie van Begeleiding (de directeur, de zorg coördinator, de psycholoog/orthopedagoog, de schoolarts en de maatschappelijke deskundige vormen deze commissie) kijkt mee of het ontwikkelingsperspectief bij de leerling klopt.

Meer informatie kunt u vinden in de Schoolgids ’17-’18 van onze school. Deze kunt u downloaden op de site. Als u liever een papieren versie ontvangt, kunt u die opvragen via info@sbo-debolder.nl

058

 

  • © stichting radius