Team

Administratief medewerker
Petra Warrink
Onze administratief medewerker doet de leerlingenadministratie en de financiële administratie. Zij neemt ook de meeste telefoontjes aan.
Bouwcoördinatoren
Ineke Beerends en Yvonne Wieringa-Idzenga
De bouwcoördinatoren regelen allerlei zaken in de onder-, midden- en bovenbouw.
Conciërge
Siep Ignatius
De conciërge verricht allerlei werkzaamheden, die in het belang zijn van een goede schoolorganisatie (stencilwerk, inkoop, kleine reparaties, de was, enz.).
Directie
Janet Weima
Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school. De directeur is de voorzitter van het managementteam en de Commissie van Begeleiding.
Fysiotherapeut
Kirsten Muller
De (kinder)fysiotherapeut behandelt kinderen die in hun motorische ontwikkeling niet voldoende vooruitgang boeken. Kirsten Muller werkt op onze school vanuit Het Want in Franeker. Meer informatie vindt u op http://www.hetwant.nl/
Leerkrachten
De leerkrachten worden bij de groepen aan u voorgesteld.
Onderwijsassistenten
Johan Hoekstra, Frank Sinay en Sanne de Vries
De onderwijsassistenten ondersteunen de leerkracht in de klas. Soms geven ze ook lessen aan kleine groepjes kinderen.
Logopediste
Thominde Miedema
De logopediste geeft extra hulp aan leerlingen, die problemen hebben op het gebied van taal, spraak, stem en gehoor. Thominde Miedema werkt op onze school vanuit logopediepraktijk Willewiis in Franeker. Meer informatie vindt u op http://www.logopediewillewiis.nl/
Maatschappelijk deskundige
Monique v.d. Broek
De maatschappelijk deskundige doet onderzoek naar de thuissituatie (gezinsomstandigheden, buurt, vriendjes, clubs, enz.) van het kind. Bij vragen over opvoeding kunt u een beroep doen op de maatschappelijk deskundige. Zij weet de weg naar de juiste hulpverleningsinstantie(s). Monique v.d. Broek maakt deel uit van het gebiedsteam van Franekeradeel.
Orthopedagoog
Aukje Horjus
De orthopedagoog doet onderzoek naar gedrag en leermogelijkheden van kinderen. Daarover geeft zij informatie/advies aan de ouders en aan de leerkrachten en de zorg coördinator.
Schoolarts
Aafke Kreuwel
De schoolarts verricht sociaal-medisch onderzoek bij nieuwe leerlingen. Zij ziet de leerlingen voor een herhalingsonderzoek of voor een tussentijdse controle. Zo nodig geeft ze adviezen aan ouders of leerkrachten. Soms verwijst ze door naar huisarts of specialist.
Zorg coördinator
Marco Bos
De zorg coördinator is verantwoordelijk voor de leerlingbegeleiding. Daarbij gaat het om zaken als het leiding geven aan de leerling- en groepsbesprekingen, het (mede) opstellen van individuele handelingsplannen en het begeleiden van de leerkrachten bij de uitvoering van deze plannen.
De zorg coördinator maakt deel uit van de Commissie van Begeleiding en is dus samen met de directeur en de psycholoog verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen gedurende de gehele schoolloopbaan.
Commissie van Begeleiding (CvB)
De CvB bestaat uit de directeur, orthopedagoog, maatschappelijk deskundige, schoolarts en zorg coördinator. De CvB speelt een belangrijke rol na de toelating van de leerlingen. Ook heeft deze commissie een spilfunctie als het gaat om extra zorg voor onze leerlingen.

014

 

  • © stichting radius