Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie door de ouders gekozen vertegenwoordigers en twee leerkrachten. De MR geeft advies en stemt in beleidsmatige aangelegenheden, o.a. op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied en bespreekt dit eventueel met de directeur of de achterban.

De medezeggenschapsraad

Janke Winter, ouder

Jack de Boer, leerkracht

Marid Kingma, ouder

Ria Bontekoe, leerkracht

Annemieke de Boer, ouder

Johan Hoekstra, onderwijsassistent

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Stichting Radius, de stichting waar De Bolder bij hoort, heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Dit is het orgaan waarin alle medezeggenschapsraden van de openbare scholen van de gemeente Franekeradeel vertegenwoordigd zijn. Afwisselend neemt een ouder en een leerkracht zitting namens de school.

Mevrouw Jos Tigchelaar, leerkracht, vertegenwoordigt De Bolder in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

076

Flyer 2015-2106 voor de mail

  • © stichting radius