Ouderraad

De ouderraadsleden helpen op school bij de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten en vieringen. De ouderraad vertegenwoordigt de ouders en heeft daarmee een adviserende taak naar de MR en school.
De ouderraad beheert de vrijwillige financiële bijdrage van de ouders.

De ouderraad

Marjon Schinkel, voorzitter/penningmeester, ouder Martha Wiersma, ouder
Tineke Acda, secretaris, ouder Angelique Wolters, ouder
Gerda Buma, ouder Peter Lijnsvelt, ouder
Marjanne Visser, ouder Siep Brouwer, leerkracht
Patricia Zeinstra, ouder Frank Sinay, onderwijsassistent
Jeanette de Witte, ouder
 Ouderraad It Twalûk: Wineke Rodenhuis, leerkracht Susan Boomsma, ouder

 

  • © stichting radius