---

Nieuwsbrief Kenniscentrum De Bolder

U leest de eerste nieuwsbrief van Kenniscentrum De Bolder. Met deze nieuwsbrief houden we u op een laagdrempelige manier op de hoogte van waar we op De Bolder mee bezig zijn. Naast het lesgeven aan kinderen die net iets meer nodig hebben van hun school, zijn we bezig met het ontwikkelen van een kenniscentrum. Ons doel is om voor zoveel mogelijk kinderen, hun ouders en onderwijsprofessionals informatie en hulp beschikbaar te maken. 

De nieuwsbrief verschijnt eens in de twee maanden. In de nieuwsbrief worden een aantal vaste rubrieken opgenomen; zoals een informatief artikel, boekentips voor kinderen in de basisschoolleeftijd en een leestip voor onderwijsprofessionals. Nieuws en een agenda en vanaf september 2016 een column, geschreven door Jack de Boer, leerkracht op SBO De Bolder.

Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via info@sbo-debolder.nl

We wensen u veel leesplezier.

---

12 medewerkers van De Bolder gecertificeerd voor Sleeplezen

Sleeplezen is een leestherapeutische methodiek voor het technisch lezen. De methode kan goed worden ingezet voor stagnerende lezers. Lezers met een laag leestempo, veel fouten en niet-vloeiendheid. Sleeplezenricht zich niet alleen op de leesstrategie, maar ook op de impact die dat slechte lezen op de lezer heeft. Na de algemene kennismaking met Sleeplezen en diens grondlegger Jaap Stoppelenburg op de studiedag van begin november op De Bolder, zijn 12 medewerkers van De Bolder aan het scholingstraject begonnen. Inmiddels kunnen we trots vermelden dat De Bolder 12 nieuwe gecertificeerde sleepleesbegeleiders heeft. De methodiek is met succes ingezet bij 12 kinderen, die er allemaal profijt van hebben gehad.

Binnenkort is er weer ruimte voor nieuwe kinderen om een extra zetje in de rug te krijgen van één van onze Sleeplezers.

Met deze link vindt u een artikel over sleeplezen.

Meer over Sleeplezen vindt u op www.sleeplezen.nl of in dit artikel "informatie sleeplezen" 

 

---

22 maart 2016 - Open dag SBO De Bolder, met een speciaal programma voor IB-ers en andere geïnteresseerden. Een uitgebreide uitnodiging volgt. 

 

Heeft u vragen of wilt u eens langskomen voor een rondleiding? Bel dan voor een afspraak naar 0517 - 39 26 55 of mail naar info@sbo-debolder.nl

---

Met voorlezen geef je je kind echt iets mee

Voorlezen staat breed in de belangstelling. Uit allerlei hoeken komt de boodschap dat het loont om kinderen voor te lezen. Voorlezen is een van de meest effectieve manieren waarmee ouders en opvoeders de taalontwikkeling van hun kinderen kunnen bevorderen. Maar jammer genoeg is voorlezen niet in alle gezinnen een vaste gewoonte en stoppen voorlezende ouders vaak als hun kind zelf leert lezen. In het artikel wordt uitgelegd waarom voorlezen zo belangrijk is.

Met deze link vindt u een artikel over voorlezen.

Artikel  Met voorlezen geef je je kind echt iets mee 

---

Boekentips

Het lied van de blauwe pinguïn van Petr Horácek

'Ben jij wel een echte pinguïn?' vroegen de andere pinguïns. 'Ik voel me een pinguïn,' zei Blauwe Pinguïn. 'Maar je bent niet zoals wij,' zeiden de andere pinguïns en liepen weg. Arme Blauwe Pinguïn... Maar het komt goed! Hij vindt echte vrienden door zichzelf te zijn. 

Prentenboek

Het lied van de blauwe pinguïn van Petr Horácek

'Ben jij wel een echte pinguïn?' vroegen de andere pinguïns. 'Ik voel me een pinguïn,' zei Blauwe Pinguïn. 'Maar je bent niet zoals wij,' zeiden de andere pinguïns en liepen weg. Arme Blauwe Pinguïn... Maar het komt goed! Hij vindt echte vrienden door zichzelf te zijn. 

Prentenboek

De waanzinnige boomhut van 65 verdiepingen van Andy Griffiths en Terry Denton

De waanzinnige boomhut heeft nu 65 verdiepingen! Hij is uitgebreid met een dierentrimsalon, een verjaardagskamer waarin het altijd jouw verjaardag is (ook al is het dat niet), een ruimte vol met ontploffende oogbollen, een lollyshop, een drijfzandbak, een mierenboerderij, een tijdmachine, en WaanCNN: een tv-zender die je 24 uur per dag op de hoogte houdt van de laatste boomhutnieuwsberichten, de laatste plannen en de laatste roddels.

Leesbeesten en boekenfeesten van Jan Van Coillie

Naslagwerk over de functie van kinder-en jeugdboeken en het werken ermee met kinderen. Met o.a veel praktische tips, selectieve jeugdboekenlijst en bibliografie. 

---