Visie en missie

Met onze ‘missie’ bedoelen we: welk doel staat ons voor ogen? Wat willen we met onze leerlingen bereiken?

We willen kinderen helpen zich te ontwikkelen tot evenwichtige personen, tegemoetkomen aan de specifieke onderwijsbehoeften van de kinderen en kinderen helpen bij het bereiken van hun maximaal haalbare leerniveau.

We werken toe naar het ontwikkelingsperspectief van iedere individuele leerling.

 

De huidige samenleving verandert voortdurend. Er wordt gesproken over een ‘kennis-samenleving’. Hierin wordt van mensen een flexibele en lerende houding gevraagd. Het is ons doel onze leerlingen zodanig voor te bereiden dat ze zich met een goed gevoel van eigenwaarde in deze samenleving een plek weten te verwerven. Een plek waarop ze zich thuis voelen.