Sbo De Bolder

Het onderwijs op De Bolder lijkt op het onderwijs op een gewone basisschool. De leerlingen zitten met leeftijdsgenoten in de groep. Ze werken met dezelfde lesboeken en lesmethoden. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van hun leerlingen en dagen ze uit steeds verder te komen. We gaan aan het eind van het jaar met elkaar op schoolreisje of op kamp.

Er zijn ook een paar belangrijke verschillen:

* in de groepen zitten gemiddeld 15 leerlingen

* onze leerlingen hebben allemaal een eigen leerroute die afgestemd is op hun mogelijkheden

* onze leerkrachten hebben een opleiding gevolgd voor speciaal (basis)onderwijs

specialisten als een zorg coördinator, een orthopedagoog, een logopedist, een kinderfysiotherapeut, een maatschappelijk werker en de GGD-arts zijn verbonden aan onze school.

 

Meer over onze school kunt u lezen in de schoolgids en in onze brochure.