Werkwijze

De leerlingen op onze school krijgen dezelfde vakken aangeboden als leerlingen op een reguliere basisschool. Het tempo en het niveau zijn aangepast bij de mogelijkheden van de individuele leerlingen.

Het rooster is zo evenwichtig mogelijk samengesteld. We streven naar een goede afwisseling van lesstof. Deze richt zich op verstandelijke, sociaal-emotionele, expressieve en motorische ontwikkeling.

Vakken die we op De Bolder extra aanbieden zijn Rots en Water en Praktische vaardigheden (bij de schoolverlaters)

Verder hebben we een rekengroep voor praktische rekenaars.

 

ROTS EN WATER BOLDERCOINS PRAKTISCHE VAARDIGHEDEN PRAKTISCHE REKENGROEP