Commissie van Advies

Leerlingen kunnen bij De Bolder aangemeld worden als er voor hen een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven door een Commissie van Advies (CvA). Meer over deze commissie kunt u lezen op de site van passend onderwijs Fryslân Passend Onderwijs Fryslan

Leerlingen worden vaak aangemeld bij de CvA door de basisschool. 

De CvA beoordeelt of een leerling in aanmerking komt voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO. Daarvoor wordt het zorgdossier van de leerling door de basisschool ingediend. Het dossier bevat alle papieren en verslagen die er omtrent de leerling door de school en andere professionals is geschreven. 

De CvA komt ongeveer eens in de 2 weken bijelkaar om de dossiers te beoordelen. De dossiers moeten een week voor de bijeenkomst opgestuurd worden. 

De CvA kan besluiten om een toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen voor het SBO. In dat geval mag een leerling aangemeld worden bij De Bolder.