Commissie van Toelating

Leerlingen kunnen bij De Bolder aangemeld worden als er voor hen een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven door een Commissie van Toelating (CvT). Meer over deze commissie kunt u lezen op de site van passend onderwijs Fryslân Passend Onderwijs Fryslan

Leerlingen worden vaak aangemeld bij de CvT door de basisschool.

De CvT beoordeelt of een leerling in aanmerking komt voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO. Daarvoor wordt het zorgdossier van de leerling door de basisschool ingediend. Het dossier bevat alle papieren en verslagen die er omtrent de leerling door de school en andere professionals is geschreven.

Het dossier bevat ten minste: een aanmeldingsformulier van de CvT, een psychologisch onderzoek, twee deskundigenverklaringen en het VPI (instrument om extra behoeften van een leerling in beeld te brengen), maar vaak zijn er nog meer relevante papieren.

De CvT komt ongeveer eens in de 6 weken bijelkaar om de dossiers te beoordelen. De dossiers moeten een week voor de bijeenkomst opgestuurd worden.

De CvT kan besluiten om een toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen voor het SBO. In dat geval mag een leerling aangemeld worden bij De Bolder.