Oudervereniging

De ouderraadsleden helpen op school bij de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten en vieringen. De ouderraad vertegenwoordigt de ouders en heeft daarmee een adviserende taak naar de MR en school.
De ouderraad beheert de vrijwillige financiële bijdrage van de ouders.

Onze ouderraad werkt samen met de ouderraad van it Twalûk.

mw. R. Abma

Ouder/Voorzitter

mw. L. Knier

Ouder

mw. A. Dijkstra

Ouder/secretaris

mw. M. Fopma

Ouder/penningmeester

mevr. C. van Slooten

Ouder

dhr. G. Helfferich

Onderwijsassistent bovenbouw

mw. N. Rienks

Leerkracht

mw. S. de Haan

Ouder

mw. W. Rodenhuis

Leerkracht It Twalûk

mw. I. van Velzen

Ouder