Oudervereniging

De ouderraadsleden helpen op school bij de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten en vieringen. De ouderraad vertegenwoordigt de ouders en heeft daarmee een adviserende taak naar de MR en school.
De ouderraad beheert de vrijwillige financiële bijdrage van de ouders.

Onze ouderraad werkt samen met de ouderraad van it Twalûk.

Marjon Schinkel

Voorzitter, penningmeester

Tineke Acda

Secretaris

Gerda Buma

Lid

Marjanne Visser

Lid

Patricia Zeinstra

Lid

Jeannette de Witte

Lid

Martha Wiersma

Lid

Angelique Wolters

Lid

Peter Lijnsvelt

Lid

Frank Sinay

Onderwijsassistent

Siep Brouwer

leerkracht

Susan Boomsma

Lid, twalûk

Wineke Rodenhuis

Leerkracht Twalûk