Oudervereniging

De ouderraadsleden helpen op school bij de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten en vieringen. De ouderraad vertegenwoordigt de ouders en heeft daarmee een adviserende taak naar de MR en school.
De ouderraad beheert de vrijwillige financiële bijdrage van de ouders.

Onze ouderraad werkt samen met de ouderraad van it Twalûk.

mw. T. Acda

Voorzitter

mw. M. Bakker

mw. P. van Dijk

dhr. J. Feenstra

dhr. E Hazelhoff

Frank Sinay

Onderwijsassistent Bovenbouw/Ict

Siep Brouwer

Leerkracht

mw. A. Wolters