Oudervereniging

De ouderraadsleden helpen op school bij de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten en vieringen. De ouderraad vertegenwoordigt de ouders en heeft daarmee een adviserende taak naar de MR en school.
De ouderraad beheert de vrijwillige financiële bijdrage van de ouders.

Onze ouderraad werkt samen met de ouderraad van it Twalûk.

Tineke Acda

Voorzitter

Gerda Travaille

Lid

Marjanne Visser

Lid

Hinke Sijbesma

Lid

Marina Oud-Hiemstra

Lid, twalûk

Martha Wiersma

Lid

Angelique Wolters

Lid

Vacature

Frank Sinay

Onderwijsassistent

Siep Brouwer

Leerkracht

Vacature

Wineke Rodenhuis

Leerkracht Twalûk