Extra verlof aanvragen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen naar school gaan. We houden ons dan ook aan de verlofregeling. Aanvragen voor verlof dienen zo mogelijk twee maanden van tevoren middels een bij de school te verkrijgen aanvraagformulier of via de mail te worden ingediend.

Vakantieverlof kunt u alleen aanvragen, als u door uw beroep in geen enkele vastgestelde schoolvakantie op vakantie kunt. Bij de verlofaanvraag moet u een werkgeversverklaring toevoegen, waaruit dit blijkt. Het verlof kan eenmaal per cursusjaar verleend worden voor ten hoogste tien dagen en mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar. De aanvraag moet u minimaal twee maanden van tevoren indienen.

 

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Gewichtige omstandigheden zijn bijv. verhuizing, huwelijk of huwelijks-, of ambtsjubileum, bij ernstige ziekte of bij overlijden in familie. Het verlofverzoek moet vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de reden worden ingediend bij de directeur van de school.

 

Godsdienstige verplichtingen

Verlof voor het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging wordt, als dit tenminste twee dagen voor de verhindering gemeld wordt, toegestaan door de directeur.