Aanmelden

Leerlingen kunnen bij De Bolder aangemeld worden als er voor hen een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven door een Commissie van Advies CvA). Meer over deze commissie kunt u lezen op de site van passend onderwijs Fryslân.

Passend onderwijs Fryslân

 

De basisschool waar uw kind is ingeschreven, gaat samen met u op zoek naar een passende school voor uw zoon of dochter. Als de basisschool niet het passende arrangement heeft voor uw kind, komt de speciale basisschool in beeld.

Nadat een Commissie van Advies een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven, kunt u uw zoon of dochter aanmelden op De Bolder. Het inschrijfformulier kunt u hieronder downloaden, afhalen bij de administratie van de school of aanvragen via de mail: info@sbo-debolder.nl

Natuurlijk kunt u altijd een afspraak maken voor een oriënterend gesprek of een rondleiding. Ook als uw zoon of dochter (nog) geen toelaatbaarheidsverklaring heeft.

Neem contact op