Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of kunnen fouten gemaakt worden. Wij nodigen u altijd uit om een probleem te bespreken. Samen streven we ernaar een goede oplossing te vinden. Door tijdig de juiste stappen te ondernemen voorkomen we met elkaar dat een conflict tot een breuk kan leiden.

Het kan echter ook voorkomen dat u contact wilt met een buitenstaander, iemand die niet direct betrokken is bij de school. Dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en alle ruimte voor uw verhaal en emoties.

De vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders is dhr. Herman Tuning. 

Telefoon: 06-55281810

Wanneer de vertrouwenspersoon tot de conclusie komt dat een onderlinge oplossing niet mogelijk is, helpt hij bij het indienen van de klacht bij het bevoegd gezag of bij de Landelijke Klachtencommissie.

Meer informatie over de klachtenregeling vindt u in de schoolgids.