Vrienden van de Bolder

De Stichting Vrienden van de Bolder is in 2006 opgericht, ten tijde van de nieuwbouw van SBO De Bolder, Franeker. De Stichting heeft als doel de school te ondersteunen bij het realiseren van doelen die buiten het reguliere onderwijs-budget vallen.

Bezoek de website van Stichting Vrienden van de Bolder voor meer informatie, ook als u wilt doneren:

www.vriendenvandebolder.nl