Vrienden van de Bolder

De Stichting Vrienden van de Bolder is in 2006 opgericht, ten tijde van de nieuwbouw van de Bolder. De Stichting heeft als doel de school te ondersteunen bij het realiseren van doelen die buiten het reguliere onderwijs-budget vallen.  Het bestuur van de Stichting wordt momenteel gevormd door Tonie Brand-Spiekstra en Ageeth Koeze.

Het eerste doel was de aanschaf van een aantal activboards voor de toen nog gloednieuwe school. Met behulp van vele sponsoren en donateurs is dat gelukt.

In 2013 heeft de school een nieuw speeltoestel kunnen plaatsen op het schoolplein. De kinderen maken er nog steeds gebruik van, ook een prachtig project wat mede dankzij de inzet van de Stichting gerealiseerd kon worden.

Momenteel gaat de aandacht uit naar het Leerplein. Inmiddels zijn de boeken al vernieuwd en mede dankzij een handige “Vriend van de Bolder” staan er 2 prachtige nieuwe boekentrolleys. In de bibliotheek bevinden zich momenteel lees-, strip- en informatieve boeken, maar het streven is om ook een uitgebreide collectie luisterboeken aan te leggen. Verder moet het een uitnodigende ruimte worden, waar kinderen lekker kunnen lezen.

Ook dit project wordt weer ondersteund door de Vrienden van de Bolder, want ook wij willen graag ons steentje bijdragen. Lezen is zo belangrijk, ook voor de kinderen van de Bolder. Met boeken worden ze gemotiveerd en uitgedaagd.

Helpt u mee ook dit doel weer te realiseren? Word dan donateur van de Stichting Vrienden van de Bolder.

Alvast heel hartelijk dank, namens de kinderen, leerkrachten en alle vrienden van de Bolder!

 

Bestuur Stichting Vrienden van De Bolder

Mevrouw Tonie Brand-Spiekstra, penningmeester
Mevrouw Ageeth Koeze, voorzitter

Donaties aan de Stichting zijn altijd welkom!
NL62 RABO 0116986662 t.n.v. Stichting Vrienden van De Bolder