Kenniscentrum

Kenniscentrum De Bolder 

De Bolder heeft een kenniscentrum aan de school verbonden. Het doel is om leerkrachten te ondersteunen bij het werken met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, d.m.v. scholing, hulp op aanvraag (coaching), een nieuwsbrief, advies of wat anders nodig is. Altijd in overleg en naar wat mogelijk is om te realiseren. 

Fysiotherapie 

De school werkt samen met de fysiotherapeut van Fynesse Fysiotherapie. Aanvragen voor fysiotherapie lopen via de GGD arts of de huisarts naar de fysiotherapeut. Therapie onder schooltijd kan alleen met toestemming van de CvB.  

Logopedie 

De school werkt samen met de logopedist van Logopedie Friesland. Aanvragen voor logopedie lopen via de GGD arts of de huisarts naar de logopedist. Therapie onder schooltijd kan alleen met toestemming van de CvB.  

It Twaluk 

Vanaf schooljaar 2017-2018 huurt It Twaluk (SO cluster3) twee lokalen in het gebouw van de Bolder. Er zijn onderling afspraken gemaakt over materialen en plein. (worden in de bouw gemaakt en volgend jaar toegevoegd aan het Loodsboek) 

It Twaluk is een aparte school met eigen directie en brinnummer. 

In de loop van het schooljaar zullen we een duurzame samenwerking opzetten. Het doel daarvan is om nog een beter onderwijsaanbod te realiseren voor nog meer kinderen.  

Cedin Dyslexiezorg

We werken samen met Cedin voor de behandeling van leerlingen met dyslexie. Cedin verleent specialistische dyslexiezorg en is toonaangevend op het gebied van diagnostiek en behandeling van onderwijsproblemen en leerstoornissen, zowel bij kinderen als bij volwassenen.

De medewerker van Cedin heeft leerlingen voor dyslexiezorg in behandeling. Ook kunnen ontwikkelingspunten gezamenlijk opgepakt worden. Zo werkt de KKR Spelling samen met de medewerker van Cedin.