Ziek melden

Wanneer uw kind ziek is, is het belangrijk dat we hier op tijd van op de hoogte zijn. U kunt uw kind tussen 8.00 en 8.20 uur ziek melden via telefoonnummer: 0517 – 39 26 55. U kunt uw kind ook ziekmelden via Social Schools. Wanneer uw kind met aangepast vervoer naar school komt, moet u bij ziekte van uw kind zelf de taxi afbellen. Als uw kind weer beter is, moet u ook zelf het taxibedrijf daarvan op de hoogte stellen.