Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie door de ouders gekozen vertegenwoordigers en drie personeelsleden. De MR geeft advies en stemt mee in beleidsmatige aangelegenheden, o.a. op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied en bespreekt dit eventueel met de directeur of de achterban.

De medezeggenschapsraad

Jack de Boer

Leerkracht, voorzitter

Janke Winter

Ouder

Ria Bontkoe

Leerkracht

Marid Kingma

Ouder

Johan Hoekstra

Onderwijsassistent

Annemieke de Boer

Ouder

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Elan Onderwijsgroep, de stichting waar De Bolder bij hoort, heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In dit orgaan zijn alle medezeggenschapsraden van de scholen die bij de onderwijsgroep aangesloten zijn vertegenwoordigd. Afwisselend neemt een ouder en een leerkracht zitting namens de school.

 

Jos Tigchelaar

vertegenwoordiger GMR