Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie door de ouders gekozen vertegenwoordigers en drie personeelsleden. De MR geeft advies en stemt mee in beleidsmatige aangelegenheden, o.a. op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied en bespreekt dit eventueel met de directeur of de achterban.

De medezeggenschapsraad

teamlid

Mariëtte Nieuwdorp

Leerkracht Flits

Meer info

Laura Wijma

Leerkracht Schouw

Ineke Beerends

Leerkracht Punter

Marieke Posthumus

Ouder

Esther Speckmann

Ouder

Anneke Dijkstra

Ouder

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Elan Onderwijsgroep, de stichting waar De Bolder bij hoort, heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In dit orgaan zijn alle medezeggenschapsraden van de scholen die bij de onderwijsgroep aangesloten zijn vertegenwoordigd. Afwisselend neemt een ouder en een leerkracht zitting namens de school.

 

Pleuni Ladenius

Leerkracht Piraat

Meer info