Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie door de ouders gekozen vertegenwoordigers en drie personeelsleden. De MR geeft advies en stemt mee in beleidsmatige aangelegenheden, o.a. op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied en bespreekt dit eventueel met de directeur of de achterban.

De medezeggenschapsraad

George Helfferich

Leerkracht

Meer info

Pleuni Ladenius

Leerkracht Piraat

Esther Speckmann

Ouder/vice voorzitter en vice secretaris

Meer info

Boudewijn Dijkstra

Ouder/Voorzitter

Bea van der Kwast

Leerkracht Stern, Piraat en Schakel

Ilse van Velzen

Ouder/secretaris

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Elan Onderwijsgroep, de stichting waar De Bolder bij hoort, heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In dit orgaan zijn alle medezeggenschapsraden van de scholen die bij de onderwijsgroep aangesloten zijn vertegenwoordigd. Afwisselend neemt een ouder en een leerkracht zitting namens de school.

 

Pleuni Ladenius

Leerkracht Piraat

Meer info