Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie door de ouders gekozen vertegenwoordigers en drie personeelsleden. De MR geeft advies en stemt mee in beleidsmatige aangelegenheden, o.a. op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied en bespreekt dit eventueel met de directeur of de achterban.

De medezeggenschapsraad

Haye Struiksma

Ouder, voorzitter

Meer info

Laura Wijma

Leerkracht

Ria Bontkoe

Leerkracht

Ineke Beerends

Leerkracht

Vacature

Ouder

Annemieke de Boer

Ouder

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Elan Onderwijsgroep, de stichting waar De Bolder bij hoort, heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In dit orgaan zijn alle medezeggenschapsraden van de scholen die bij de onderwijsgroep aangesloten zijn vertegenwoordigd. Afwisselend neemt een ouder en een leerkracht zitting namens de school.

 

Jos Tigchelaar

vertegenwoordiger GMR