Leerlingenvervoer

Als een leerling wordt toegelaten tot De Bolder is er in een aantal gevallen een mogelijkheid om in aanmerking te komen voor taxivervoer.
Het leerlingenvervoer is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Niet elke gemeente hanteert dezelfde regels.
Ouder(s)/verzorger(s) moeten het eventuele taxivervoer zelf aanvragen bij de eigen gemeente.

De leerlingen van De Bolder die met het openbaar vervoer (de bus) reizen en komen uit de richting Harlingen, worden ’s morgens en ’s middags door een van de personeelsleden van en naar de bushalte begeleid.
Wanneer uw kind met aangepast vervoer naar school komt, moet u bij ziekte van uw kind zelf de taxi afbellen. Als uw kind weer beter is, moet u ook zelf het taxibedrijf daarvan op de hoogte brengen.

Adressen voor leerlingenvervoer

Gemeente Waadhoeke
Postbus 58
8800 AB Franeker
Tel: 0517-14 0517
info@waadhoeke.nl
Aanvraagformulier aanvragen.
Gemeente Harlingen
U kunt het aanvraagformulier downloaden op de site van de gemeente: www.harlingen.nl
Zoek met leerlingenvervoer en vergoeding.
Op het formulier staat het retouradres.

Gemeente Súdwest-Fryslân
Afd. Onderwijs
Postbus 10.000
8600 HA Sneek
Tel. : 0515 – 489000
Emaill: info@sudwestfryslan.nl
Aanvraagformulier aanvragen.

Gemeente Leeuwarderadeel
sector Publiekszaken
Postbus 24
9050 AA Stiens
telefoon: 058 – 257 66 66
info@leeuwarderadeel.nl
Aanvraagformulier aanvragen.